Saker att inte glömma kontrollera vid husköp

Undersökningsplikten är något alla husspekulanter måste ta på största möjliga allvar. Om ingen utförlig inspektion av bostaden har utförts innan köpa kan det vara svårt till nästan omöjligt att häva köpet på grund av fel eller åtminstone göra säljaren betalningsskyldig. Här tipsar vi om några delar av huset som av en eller annan anledning är av absolut störst vikt att kontrollera.

Skick på vatten- och avloppsledningar

Korrekt installerade vatten- och avloppsledningar i bra kvalitet kan hålla väldigt länge. Men inget håller ju som bekant för evigt. Med huset ålder går det ofta att räkna ut om detta är något som behöver en specifik kontroll. För detta måste man oftast ta in en expert som har tillgång till de rätta verktygen. Om de sedan anser att ledningarna inte är i gott nog skick kan rekommendationen bli att byta ut allt eller kanske bara delar av dem. Alternativt finns det metoder som reparerar dem inifrån och därmed slipper man riva upp golv och annat för att byta ut dem helt.

Spår av fukt- och vattenskador

Fukt- och vattenskador kan vara väldigt dyra och kräva en massa arbeta att åtgärda. Att titta specifikt efter dessa genom hela huset kan så klart vara en bra idé. Men de är självfallet som mest vanliga i våtutrymmen, kök, källare och vind. Om ett sådant problem hittas men inte känns som anledning nog för att släppa tanken på att köpa huset, kan det istället bli aktuellt att tala om att sänka kostnaden för husköpet med ett belopp som skulle kunna betala för renoveringskostnaden. Detta bör dock endast göras efter det är klart hur omfattande problemet verkligen är.

Comments Off on Saker att inte glömma kontrollera vid husköp

Under Bostad, Tips