Renovering av större fastigheter

Om det är så att du äger ett antal fastigheter så kommer det att behöva renoveras för att hålla den standard som du vill ha. Detta är oundvikligt och det gäller att man har en plan för detta. Det kan innebära stora kostnader och du måste vara beredd på att finansiera detta på något sätt. Det gäller också att ha avsatt medel för oförutsedda händelser. Det kan vara något i en fastighet som går sönder och måste omedelbart åtgärdas.

Vissa renoveringar kan vara av mindre art men vissa gånger så kan det vara fråga om stora investeringar för att fixa till sina fastigheter. Ta kontakt med företag som kan hjälpa er med både behovsanalys, rådgivning och upphandling av exempelvis stambyte, fönster- och takrenovering. Även om ni är ett bolag med flera stora fastigheter och många strängar på er lyra så kan det finnas områden där ni inte besitter kunskapen. Då är det en fördel att ta in externa aktörer som är proffs inom sitt gebit.

Är det hyresfastigheter som det är frågan om och ett stambyte ska genomföras så är det viktigt att alla hyresgäster är medvetna om vad som ska utföras. Det är ett relativt stort ingrepp i fastigheten och alla blir berörda av detta. I gengäld så kan det bli helt nyrenoverade kök och badrum i fastigheten så det finns något positivt med detta. Dock så måste det ställas upp tillfälliga baracker med möjligheter till hygien och tvätt. Det kan skilja sig på hur lång tid ett stambyte kan ta. I vissa fastigheter så kanske inte lägenhetsinnehavarna blir allt för mycket påverkade.

Comments Off on Renovering av större fastigheter

Filed under Renovering, Tips