Renovera utsidan av huset

Det börja nalkas vårväder och om du planerar på att renovera och måla fasaden är våren är bra tidpunkt. Under högsommaren står solen högt och det blir onödigt varmt att stå på en stege, samt att färgen riskerar att torka för fort. Våren är alltså den perfekta årstiden för att ta itu med fasaden. 

Putsade fasader

Gammalt pust släpper från fasaden och där kan det tränga in fukt. Färgen kan också börja flagna vilket gör att ett putsat hus snabbt ser slitet ut. En del tror att de har en putsad fasad fast den egentligen är slammad. Du ser skillnaden lätt: om du fortfarande kan se konturerna av tegelstenarna under putsen är den slammad vilket är ett mycket tunnare lager än när fasaden är putsad. Pust som har släppt ska åtgärdas så snart som möjligt innan det utvecklas till ett riktigt problem. Om du själv är ovan vid putsning kan du kontakta en firma som har erfarenhet av din typ av fasad. Putsning är ett traditionellt hantverk och det tar många arbetstimmar innan man kan ens får in den rätta snitsen för att kasta putsen på ytan.

Träfasader

Det här är den vanligaste fasaden i Sverige, ett klassöverstigande material som syns på herrgårdar likaväl som torp. Men om underhållet inte har varit det bästa kan din vackra herrgård snart likna ett övergivet torp. Trä är ett levande material som rör sig med temperatur och väder. Det kan uppstå sprickor som släpper in vatten eller så attackeras färgen av mögel. Sedan 50-talet har många trähus målats med akrylatfärg, i folkmun kallat “plastfärg”, vilket har gett upphov till många rötskadade fasader genom åren. Lösning på problemet har varit att skapa en luftspalt på fasaden så att träet har möjlighet att andas. Har du luftspalt och vill använda akrylat ska du tänka på att du måste grundolja och grundmåla träet innan du kan göra slutmålningen, annars kvarstår risken för rötskador. Bor du i ett äldre hus utan lyftspalt ska du alltså välja bort alla akrylatfärger och istället fokusera på de traditionella färgerna: olja- och slamfärg. De har inte lika bra mögelskydd som akrylatfärgerna men låter träet andas och ger därför längre livslängd till din fasad.

Comments Off on Renovera utsidan av huset

Filed under Bostad, Renovering, Tips