Renovera ditt hem mer hållbart

Vi har blivit att mer medvetna om vår miljö de senaste åren och så även när det kommer till att renovera våra hem. Det finns en hel del som vi bör tänka på för att uppnå ett mer hållbart resultat. 

Miljömedvetenhet genomsyrar samhället i stor idag och vi kan alla ta ansvar för vad vi själva gör och köper. När det kommer till husrenovering bör man alltid se till att välja bättre och mer hållbara byggnadsmaterial så drar vi vårt strå till stacken. Med växande miljökrav finns det mer som måste kontrolleras, men det finns även mer information tillgänglig allmänheten så var och en kan göra ett mer informerat val.

Fler och fler leverantörer har idag krav på sig att tillverka giftfria och mera hållbara byggmaterial. Vilket understryker vikten av att använda sig av pålitliga leverantörer som kan visa upp att de följer de lagar och riktlinjer myndigheterna har tagit fram.

Oavsett om man renoverar själv eller anlitar hantverkare som gör det år en finns ansvaret fortfarande där. Det blir en fråga om vem man ställer kraven på: en själv eller hantverkare som anlitas.

Konceptet lågenergihus är något som funnits i många år och definieras som hus som förbrukar energi mer effektivt och släpper ut låga halter av koldioxid. Men detta är inte allt man kan förlita sig på då dessa aspekter bara står för omkring 20 procent av det vi kallar hållbarhet.

Andra rådande faktorer är husets livsläng, behovet av underhåll, inomhusklimat och liknande. Byggmaterial är inte automatiskt helt hållbara när man ser på dess miljöpåverkan vid råvaru- och produktionsfasen. Transporten, användningen, underhållet och återvinningen är likväl mycket viktiga delar av cykeln.

En informerad konsument kan göra mycket bättre val både för sig själv och för andra. Tillsammans kan vi göra stor skillnad både nu och i framtiden.

Comments Off on Renovera ditt hem mer hållbart

Filed under Renovering, Tips