Dränera

Anledningen till varför man dränerar är ganska enkel. Man genomför åtgärden för att man vill skydda sin fastighet mot vatten och fukt, som annars skulle kunna leda till allvarliga vattenskador. Men hur gör man då när man ska dränera? Ja, just detta är vad vi tänkt belysa i denna artikel. Läs vidare!

dränera-ikon

Traditionell dränering

Vid traditionell dränering är det första arbetsmomentet att gräva upp runt husgrunden. Vanligtvis gör man detta arbete systematiskt och gräver upp en till två väggsidor åt gången, eftersom man annars kan riskera husets stabilitet. Grävarbetet bör göras med en grävare, vare sig det är du själv som utför arbetet eller du anlitar någon annan. Har huset sedan tidigare dränerats så avlägsnar man tidigare dräneringsrör och gräver sedan några decimeter djupare än husets sula, för att säkerställa att dränering blir nog djup.

Nästa steg är att lägga duk i botten på det område du grävt ut. Den typ av duk du är ute efter är något som kallas geotextilduk och denna fungerar som ett bra underlag för dräneringsrör och grus. Rören bör vara utrustade med smål hål för att kunna samla fukt och läggas slutande med avrinning bort från något av husets sidor. När allt det är gjort så är det dags att klä husets grund med fuktisolering för att förhindra att ny fukt letar sig in denna väg i byggnaden. Här finns en rad alternativ att använda sig av, vår rekommendation är att du införskaffar dig en produkt från en tillförlitlig källa. Slutfasen blir att fylla det uppgrävda ytorna med krus, som då skapar en naturlig väg för vatten att rinna undan, istället för att främst leta sig intill husväggen.

Ett annat smart alternativ

En bra metod som få vet om är att använda sig av elektroder som gör så att fukten färdas ut ur huset. Själva processen kallas elektroosmos eller elektrisk endosmos och i korta drag fungerar det såhär; elektroderna som borras in skapar ett elektriskt fält som gör att man får möjligheten att styra fukt genom porösa material i den riktning som är önskvärd. Med denna metod slipper man dessutom all påverkan som vanligtvis behöver göras på den omkringliggande marken, vilket förmodligen är en av orsakerna till att man även kommer undan betydligt billigare än vad som är fallet med traditionell dränering.

Vi har själva testat och kan därför rekommendera detta varmt, då det både visat sig ge oerhört bra resultat, samtidigt som det är överlägset kostnadseffektivt.

Comments Off on Dränera

Under Bostad, Tips