Köpa bostad

Är du på gång att köpa bostad, har du hittat den där fastigheten som bara ni måste köpa. Ert drömhus som ni så har letat efter?

Innan allt är klar så är det en del att tänka på innan ni eventuellt kan flytta in. Och det är inte så enkelt som att vinna en budgivning. Innan ni ger er in i en budgivning så är det en fördel om ni fått lånelöfte från banken. Ni som köpare går tillsammans med banken igenom den ekonomi som blir vid köp av bostaden. Hur mycket som man har möjlighet att betala varje månad för boendet. Efter att ni gjort detta så väljer banken hur mycket de anser att ni får låna.

Köpa hus

Det ni fått som lånelöfte från banken ska räcka till att betala den köpeskilling som är satt, alltså det pris som du som köpare har kommit överens om med säljaren. Lånelöftet ska också räcka till övriga kostnader som till exempel lagfarter och pantbrev om sådana finns. Det kan röra sig om en hel del pengar som kan vara bra att ta med i sin budget för husköp.

Köparen av en bostad har ett visst ansvar när det gäller besiktning och undersökningsplikt, det innebär att du som köpare är skyldig att kolla upp fastigheten noggrant. Fel som upptäcks i efterhand får du ingen ersättning för. Känner du att du inte riktigt har kunskaperna för att undersöka och granska en bostad så finns det personer som jobbar som besiktningsmän och gör detta åt dig. Anlita alltid personer som är oberoende mot säljaren och certifierade för sitt utförande så du vet att det blir ordentligt gjort.

Kolla också upp med kommunen vilka planer det finns för området fastigheten står, kommer det att tillkomma nya bostäder i området eller kommer några nya vägar att anläggas i närheten. Kolla också upp om det finns något servitut för fastigheten, det vill säga om någon annan har rätt att till exempel hämta vatten från just den fastigheten. Ja, det är en hel del grejer att fixa och fundera på innan allt är klart för kontraktsskrivning med säljaren. Ingen affär är bindande förrän kontraktet är skrivet.